Välje-kartor

För att det ska vara litet lättare att få en bild av hur byarna runt Välje hör samman kommer jag att göra en del kartor som kanske inte är helt skalenliga. Jag tycker det är meningslöst att försöka ange skala eftersom materialet inte är avsett att skrivas ut för att orientera efter. Avstånden kan variera med zoomningsgrad och skärmstorlek. Olika datorer har olika förmåga att återge originalet kvalitetsmässigt. Jag har funnit att Firefox ger bästa resultat som webläsare hos mej. En zoomningsgrad runt 200 % ger här en bild som täcker större delen av bildskärmen.

Översikt över centrala Hennan

Jag har här ritat en översiktlig karta över de mest centrala delarna av Hennan. En del platser som nämns i texten under andra flikar finns markerade. Namnen har jag stavat som jag uppfattade dem i min barndom. Järnvägen – den heldragna svarta linjen – är felritad i höjd med campingen.