Utförliga uppgifter

Det har visat sej att tabeller på denna flik kan bli svårtydda om man läser dem i mobiltelefon

http://media.hennanfakta.se/2016/01/Hennan-förr-och-nu.pdf


Befolkningsutveckling Välje 1796-1936

Källa: Församlingsböcker 1767 -1936 i Ljusdals församling. Avvikande uppgifter kan finnas om man studerar SCB:s tabeller, men det bör då observeras att deras definition av samhället är en annan än kyrkböckernas.

Uppgifterna avviker från de befolkningssiffror som finns i en del av käl-lorna då det, under den flerårsperiod som församlingsböckerna täcker, kan finnas personer som fötts, avlidit eller flyttat. Här redovisas alla dessa  men inte de som förekommer flera gånger på samma sida. Ibland, men inte alltid, räknas fastigheter i mindre byar till Välje. Även bland förteckningar över ”husfolk” finns ibland personer från Bäckan medtagna. 

Förändringar i befolkningsstorlek för Välje by
Källa: Församlingsböcker 1767 -1936 i Ljusdals församling samt SCB folkräkningar

En utskrivbar fil med förteckning finns här: https://hennanfakta.se/ovriga-uppgifter/befolkningsutveckling

Emigration från Välje 1850-1938

År                     Män   Kvinnor       Summa

1850 -1859      3           3               6
1860 – 1869     6           7             13
1870 – 1879     0           0               0
1880 – 1889     5           5             10
1890 -1899      0           0               0
1900 – 1909   13           9             22
1910 – 1919     1           0               1
1920 – 1929     7           0               7
1930 – 1938     1           0               1

Summa          36         24         60

Källa: Församlingsböcker i Ljusdals församling

Förteckning finns här: https://hennanfakta.se/ovriga-uppgifter/emigration-2/

Döda i spanska sjukan 1918 – 1919

Avlidna i Välje 1918

Datum  Namn och yrke                                                       Född                 Dödsorsak
22 april Skogsarb Gustaf Adolf Linderdahls och
h.h.Ingrid Elisabeth Höglunds son Lars                              18-04-18            Svaghet från födseln
26 april  Adolf Antonius Johansson                                     73-03-17            Drunkning
17 sept  Skogsarb Erik Olof Erssons hustru Kristina         87-09-22
Juliana Svensson                                                                                                 Spanska sjukan
16 sept  Skogsarbetaren Jöns Jönsson på Lövnäset           75-07-23           Spanska sjukan
21 sept  Banvaktsdtr Sara Linnéa Hedberg                         98-01-31            Spanska sjukan
27 sept  Skogsarb O Glas hustru Kristina Elisabet Bjurman 38-09-08  Ålderdom
30 sept  Torparen Jonas Andersson                                      35-06-25            Spanska sjukan
29 sep   Skogsarb Per Erik Lundin                                         81-06-01            Spanska sjukan
4 okt     Skarb NE Norrings fästekvKristina Wilhelmina                         Lindkvist                                                                                     86-04-18           Spanska sjukan
10 dec   Skogsarb Tomas Olofssons änka Karin Larsdotter   45-08-03      Ålderdomsavtyning

Avlidna i Välje 1919

Datum     Namn och yrke                                                          Född              Dödsorsak
2 jan        Fröken Anna Beda Elisabet Carlsson                       84-12-16        Scerbut.
12 jan       Skogsarbetaren Karl Hjalmar Stor                           82-12-23        Spanska sjukan
24 jan       Arrendator Elias Larsson                                           43-12-19        Magkräfta
28 febr     F torparen, änkeman Olof Ersson Englund            40-01-07        Lunginflammation
24 mars    Skogsarb Karl Olof Gustafsson                                92-09-07        Lungsot
18 maj      Olof, son till bryggaren Olof Persson och h h        03-09-09        Hjärninflammation
24 aug      Änkefru Kristina Lovisa Nylén f Jansson                 44-02-21         Ålderdomsavtyning
2 sept      Smedsdotter Helga Kristina Bergman                   96-09-06         Sviter av spanska sjukan
4 okt       Hemmansägardottern Karin Asserina Dahlqvist   96-07-28         Lungsot
3 okt       Kolaren Erik Eriksson Fälts änka Karin Jonsdotter 64-07-21         Varbildning i vänstra                        Bagge                                                                                                     äggstocken
Källa:  Ljusdals död- och begravningsbok F:6 1907-1922     Reservation för feltydning och skrivfel
Orange markering anger spanska sjukan som dödsorsak

Döda i Hennan

Jag har gjort en förteckning över de döda i Välje jag kunnat finna åren 1739 -2013. Den är inte komplett men kan tjäna som utgångsmaterial för vidare forskning. Eftersom det är många sidor lägger jag inte ut den här utan bifogar länk till en pdf-fil. I slutet på det materialet finns källhänvisningar och begränsningar angivna.

http://media.hennanfakta.se/2019/12/Dödboksavskrift-1739-2013.pdf

Handlare i Hennan

Handelsidkerskan Ella Jonsdotter f 1824 (Ljusdal AI:19a s 283, AI:20b s 309), Handelsbokhåll John Ölander 1860-05-18 (Ljusdal AI:22b s 319),
Handlanden Per August Lorenzon Währn 1842-09-28 (AI:22b s 320),
Handlanden Herman Kjellén (AI:24c s 24),
Handelsförest   resp. f handl John Alfred Svensson 1883-03-11 (AIIa:1c s 833, AIIa:2c s 830, AIIa:3c s 836, AIIa:4c s 741),
Handelsförest Johan Evert Eriksson 1873-02-26 (AIIa:1c s 834)
F. handlande  Per (Jonsson) Johansson 1835-01-19  (AIIa:1c s 834)
Handelsförest Per Jonsson Berg 1870-02-14 (AIIa:1c s 834, AIIa:2c s 830)
Handl., proviantör Per Jonsson 1872-03-27 (AIIa:1c s 873)
Herman Alexander Svensson 1877-05-01 (AIIa:1c s 834)
Handl., bokhållare Gustaf Emil Darell 1877-04-01(AIIa:1c s 834)
Handlande Carl Edvard Sjöström 1865-11-06 (AIIa:1c s 833)
Handlande, biträdet Anders Olsson 1874-07-19 (AIIa:1c s 833, 870)
Biträdet Gustaf Sjöström 1870-06-07 (AIIa:1c s 833)
Handl Wilhelm Emanuel Westling 1878-10-05 (AIIa:2c s 871, AIIa:3c s 860)
Handelsförest Per Johan Persson Skoglund 1872-09-29 (AIIa:2c s 864, AIIa:3c s 858)
Handelsbitr Johan Einar Ström 1894-09-15 (AIIa:2c s 853, AIIa:3c s 862)
Handelsbitr Salomon Persson 1886-12-18 (AIIa:2c s 830)
Handelsbokhåll Erik Fride Eriksson 1888-05-20 (AIIa:2c s 830)
Handelsbitr Per Wilhelm Bäck 1896-08-30 (AIIa:3c s 859, AIIa:4c s 766)
Handelsförest Kymmer Johan Danielsson 1876-09-21 (AIIa:3c s 865, AIIa:4c sid 771)
Handl Bror Jonas Adrian Jonsson 1913-03-05 (AIIa:4c s 781)
Handelsbitr Johan Algot Danielsson 1905-12-27 (AIIa:4c s 771)
Handelsbitr Sigrid Matilda Danielsson 1904-03-14 (AIIa:4c s 771)
Handelsbitr Gustaf Alrik Danielsson 1908-09-11 (AIIa:4c s 771)
Handelsbitr Olof Bäck 1914-07-29 (AIIa:4c s 766)

Ovanstående bygger på uppgifter i församlingsböckerna Ljusdal AI:19a 1866-1871, AI:20 b 1871-1875, AI:21b 1876-1880, AI:22b 1881-1882, AI:23 c 1883-1887, AI:24c 1888-1894, AIIa:1c 1896-1907, AIIa:2c 1908-1919, AIIa:3c 1920-1929, AIIa:4c 1930-1936. Senare årgångar omfattas av sekretess.

Till detta kommer följande uppgifter som kommit genom bl a ”Hennan — bilder och minnen” och från Maj Johansson som läst tidningsurklipp på Ljusdals museum: 

Andra personer som senare bedrev affärsverksamhet: Ville Bäck, Krug,  Bröderna Jonsson, Englund & Mårtensson, Olovsson och Sundell (Ekofs), Sven Sköld, Göta Knapp, Eva Knapp, Olle Jonsson, Pia Jonsson, Britt och Bernt Wallin. Senast var det Hennans Livs ägare Anders Berg och Birgitta Björk som lade ner verksamheten hösten 2000. En trikåaffär hade Gertrud Johansson.

Hantverkare i Hennan

Bagare Nils Månsson (Ljusdal AI:21b sid 306, AI:22b sid 311)
Bagare Petter August Månsson/Pettersson 1877-10-09 (Ljusdal AIIa:3c sid 802, AIIa:4c sid 769)
Bagare Karl Emil Smith 1884-12-04 (Ljusdal AIIa:3c sid 853, AIIa:4c sid 760)
Bagare Richard Reinhold Pettersson 1881-08-09 (Ljusdal AIIa:2c sid 861)
Bagare Sven Månsson Wallin 1865-11-08 (Ljusdal AIIa:2c sid 833)
Bagare Johan Viktor Bjurman 1859-04-11 (Ljusdal AIIa:2c sid 833) 
Bagerska Lisa Maria Gustafsson 1875-09-23 (Ljusdal AIIa:2c sid 863)
Bryggare Anders Olof Sundin 1904-09-29 (Ljusdal AIIa:4c sid 744)  
Bryggare ”Börs Olle ” dä.  (Ljusdal Alla:1c fol. 836) 
Hembagare Petter Jonsson Palm 1823-10-04 (Ljusdal AIIa:2b sid 319)
Skomakare Lars Ersson Löfström 1835-12-07 (AI:19a sid 287, AI:21b sid 311, AI:22b sid 313)
Skomakare Karl Gustaf Hallberg 1846-11-01 ( AI:22b sid 313)
Skomakare Lars Äng 1858-06-13
Skomakare Jonas Jonsson Nystedt 1846-07-24 (Ljusdal AIIa:2c sid 855)
Skräddare Jonas Andersson 1835-06-25 (Ljusdal AI:19a sid 282, Al:20b fol 312, AI:21b s 311, AI:22b s 313)
Skräddare Pehr Pettersson 1830 (Ljusdal AI:22b sid 311, AI:24c sid 15)
Skräddare Per Andersson Äng 1849-07-26 (Ljusdal AIIa:2c sid 857)
Smed Knut Gösta Björkbom  (Ljusdal AIIa:4c sid 724)
Smed Knut Uno Bergman  (Ljusdal AIIa:4c sid 724, 741)
Smed Bobergs Fredrik Pettersson  (Ljusdal AIIa:4c sid 730)
Snickare Johan Fredrik Melin 1854 (Ljusdal AI:22b sid 314)
Snickare Erik Jean Bergman 1907-01-26 (Ljusdal AIIa:4c sid 724)
Snickare Gustaf Larsson (Ljusdal AIIa:2c sid 851)
Sockenskomakare Johan Johansson 1812-03-24
Sömmerska Karin Margareta Olofsson  (Ljusdal AIIa:4c sid 730)
Sömmerska Elsa Kristina Gustafsson  (Ljusdal AIIa:4c sid 724)

Källor: Ljusdal AI:19a 1866-1871, AI:20 b 1871-1875, AI:21b 1876-1880, AI:22b 1881-1883, AI:24c 1888-1894, AIIa:1c 1896-1907, AIIa:2c 1908-1919, AIIa:3c 1920-1929, AIIa:4c 1930-1936.

Indelta soldater i Välje tillhörande Hälsinge regemente

Namn                        Nr  Komp  I tjänst       Född  Död  Fastigh      Bor           Anm

Ask Mats Olsson      92   Järvsö  1778-1784                      Välje 2                           Till No 1(1)6
Berg Gustaf              92   Järvsö  1849-1864  1827           Välje 2, 3                       Tidigare Gustaf Larsson. Rymd
Bjärts Per                  37  Delsbo 1809-1830  1788           Välje 1
Björk Erik                  94   Järvsö  1867-1874  1845           Välje 5                           E Andersson Meijer                                                                                                                           Kass. för liderlighet
Blixt Per                    87   Järvsö  1837-1853  1815           Bäckan 1    Välje 13     Gratialist
Blixt Henric August 37  Delsbo 1870-(1884) 1849          Välje 1                           H A Jonsson
Bånn Adolf Fredr     37  Delsbo 1866-1869                      Välje 1                          Rymd 1/1 1869
Bäckwall Per             93  Järvsö  1870-1876  1843            Välje 4                          P  Anton Bäckwall Till rote 25 1876
Dahlgren Erik           91  Järvsö   1861-1865  1838           Välje 3                          E Jonsson. Rymd
Dill Sven Magnusson 92 Järvsö 1791- 1815 1759           Välje 2                          Namnbyte till Fast
Fast Halfvard            92  Järvsö  1809-1831  1786           Välje 2
Fast Per Larsson      92  Järvsö  1784-1788  1758   1788 Välje 2
Fast Per Persson      92 Järvsö   1788-1790        ?    1790 Välje 2
Fast Sven Magnusson 92 Järvsö 1791-1815 1759            Välje 2, 4
Folke Hans                93 Järvsö   1879-1881 1859              Välje 4                        Rymd
Forselius Fred. Joh.  37 Delsbo 1794-1794    ?                  Välje 1                        Flyttades 1794-10-04 till No 10
Frisk Olof                   37 Delsbo 1860-1866  1841            Välje 1                        Reumatism i armarna
Fält Anders                91 Järvsö  1844-1855  1823             Välje 3                       Sjuklig
Fält Jan / Johan         91  Järvsö  1796-1815  1774            Välje 3
Fält Jon Jonsson       91  Järvsö  1790-1796  1770            Välje 3
Fält Nils Persson      91  Järvsö  1784-1789  1745            Välje 3                       Kommenderad till Stockholm
Fält Olof d ä              91  Järvsö  1815-1843  1794            Välje 3, 5                   Kommenderad till Stockholm
Fält Olof d y              91  Järvsö  1855-1861  1833            Välje 3                       O Käck.
Fält Per Andersson  91  Järvsö  1790-1790  1790            Välje 3
Grubb Anders d ä    94  Järvsö  1809 – 1819                     Välje 5
Grubb Anders d y    94  Järvsö  1819-1850  1800            Välje 5, 1
Grubb Olof               94  Järvsö  1799->1805 1781           Välje 5
Hedberg Olof           93  Järvsö  1843-1855  1820            Välje 4                       O Jonsson
Hedman Olof Andersson 37 Delsbo  -1784 1733            Välje 1                      Till No 12
Högmod Mats          37  Delsbo 1793-1794                      Välje 1
Krut Jonas                 91  Järvsö  1873-(1884) 1851           Välje 3 s 3
Lek Olof Gustafsson 91 Järvsö 1767-1784  1745            Välje 3                       Flyttad till No 25
Lindström Anders Persson 94 Järvsö – 1784                   Välje 5                       Flyttad till No 89
Löf Hans                    93  Järvsö 1855-1868  1834    1868    Välje 4                  H Tingelöf’
Löfström Erik           78   Järvsö 1830 -1843 1802    1844    Nyåker 1  Välje 9 Avsked pga sjuklighet
Malm Lars                37   Delsbo1798-1809 1773             Välje 1
Modd Elias               93   Järvsö  1792-1815 1773             Välje 4
Modd Per                 93   Järvsö  1815-1822 1794             Välje 4
Modd Jonas             93   Järvsö  1822-1843 1802             Holänna, Sjöbo
Nordenlöf Mats      37   Delsbo 1791-1792  –                   Välje 1                       Minderårig volontär
Rehn Per                  92   Järvsö  1882-(1884) 1862           Välje 2
Sjö Jonas                  83   Delsbo 1844-1874 1826             Näsbyn       Välje 20(AI:14) Nyköl Jan Zakrisson gratialist
Snygg Lars               92   Järvsö   1831-1848 1810    1848  Välje 2                    Ersatt av G Berg
Spring Olof Carlsson 37   Delsbo 1784-1790  1756 1790  Välje 1                   Från No 143
Stor Per Mårtensson 93   Järvsö  1784-1792  1764          Välje 4                     Kommenderad 1792
Strandberg Olof     92   Järvsö   1865-1881 1844              Välje 2                     Olof Persson
Svärd Per                 37   Delsbo 1853-1859 1833              Välje 1                     Per Larsson Rymde
Tagg Eric                  37   Delsbo 1831-1853 1812              Välje 1                     Eric Ersson
Tappto Sven            143  Delsbo (1815)-1850 1805          Snäre 3      Välje husfolk     Sven Andersson
Udd Olof Christophersson 94   Järvsö 1784-1799  1757  Välje 5                         Kommenderad 1792
Wallin Gabriel         38   Delsbo 1861-1881 1838              Kolsvedja  Välje 23e roten Gabriel Olsson
Wallström Per         91   Järvsö  1866-1873 1840              Välje 3                     P Persson
Wik Per                     94   Järvsö  1877-(1884) 1858            Välje 5                    P Eriksson

Åkerman Matts                                                1748   1789 Välje husfolk         Död i Finland
Ångström Per          93   Järvsö  1882-(1884) 1862            Välje 4                    P Pettersson
Östlin Mårten Olof 94   Järvsö  1855-1866 1836               Välje 5                    M O Olofsson
Östlin Zakris            94   Järvsö  1851-1855 1829               Välje 5                    Zakris  Bengtsson

Ovanstående bygger på genomgång av Järvsö och Delsbo kompani i generalmönsterrullorna för Hälsinge regemente. Andra kompanier är inte undersökta.

Välje förekommer inte förrän 1787 i Generalmönsterrullan. Inga uppgifter finns tillgängliga på nätet efter 1884. Födelseårtalen är ibland beräknade efter hur gammal soldaten var vid generalmönstringen och noggrannheten är alltså +/- 1 år. Även årtalen för tjänstens påbörjande och avslutande kan ha samma avvikelse. Stavningen har oftast ändrats till den senaste t ex ch till k; f, hv, hw och w till v  etc.

Telefonabonnenter i Hennan 

1966

HENNAN Manuell station. 0 – 24. Pa Ramsjö. Föreståndare Alma Djerf. En alfabetisk förteckning över abonnenter finns här: (Källa: Telefonkatalogen 1966 avskriven från ”Hennan – bilder och minnen”, Lars Strandberg)  Telefonkatalog. 

1949

HENNAN. (0)     Öppet vardagar 7-21, söndagar 8 -21. Pa Hennan om ej annat angives. Föreståndare: Fru Alma Djerf.

En alfabetisk förteckning över abonnenter 1949  finns här: (Källa: Telefonkatalogen 1949 avskriven från ”Hennan – bilder och minnen”, Maj Johansson).   Hennan telefonkatalog 1949:

Rallarminnen

Ordagrant avskrivna dagboksanteckningar som Johan Heed född 1859, Sjöbo Ljusdal har gjort. Avskrivna från ”Hennan förr och nu”.

Var med vid Edängsbron. Kom med i grusgrop i Våga, Järvsö.

Så fick vi lov att ta släntar vid Knekarbacken, för fyllning på Ljusdals bangård.

 Så kom turen till grusgropen på Skansen, tills det var gruset till Storsjön.

 Sen skulle lokomotiven över sjön från bryggan.

 Oden skulle först över på en pråm, men det blev slagsida. Oden hade alltid otur. Så var det ej med Borika.

 Nu lastades en tralla med räls tills tyngden var lika med maskinerna som drogs över med  linor så ingen människa skulle gå under om det brast. Gick bra. Sen drogs maskinerna över.

 Så var det allt bra gjort.

 Det stod en rad kaserner och väntade oss vid Hennan. Stationshuset var färdigt. En stor sandkulle gömde huset. Den kullen skulle flyttas till en bank i Storsjön. Det var brådska.

 Vi fick lasta 16, ibland 17 sätt för dag. Det blev mellan 6 – 7 kr. per dag (normal arbetslön var då ungefär 2.50 kr per dag)

 Den tiden var det bra för oss, fint att lasta. Bra gick det att få bort sandkullen. Grusgropen låg på sidan om järnvägen i Välje by.

 När grusningen var färdig till Ånge och Östersund var det tänkt att stanna.

 Var bjuden banvaktsplats, 45 kr i mån.

 Var för lite och inga utsikter att räkna med.”

Kulturminnen och fornlämningar

Plats         Nr       Objekt              Art                                                    Anm

A  Ljusdal 447:1  Färdväg             Övrig kulturhistorisk lämning      Maj Johansson uppgiftslämnare
Ljusdal 448:1  Färdväg             Övrig kulturhistorisk lämning      Maj Johansson uppgiftslämnare
Ljusdal 449:1  Färdväg             Övrig kulturhistorisk lämning      Maj Johansson uppgiftslämnare
D  Ljusdal 379:1 Minnesmärk e  Övrig kulturhistorisk lämning      ”Timmersaxen”
Ljusdal 19:1    Fångstgrop       Fornlämning
Ljusdal 23:1    Fångstgrop       Fornlämning
G Ljusdal 20:1    Fångstgrop       Fornlämning
Ljusdal 20:2        Fångstgrop       Fornlämning
Ljusdal 20:3        Fångstgrop       Fornlämning
H Ljusdal 22:1    Fångstgrop       Fornlämning
Ljusdal 22:2        Fångstgrop       Fornlämning
Ljusdal 22:3        Fångstgrop       Fornlämning
Ljusdal 414:1   Boplats             Fornlämning  (pilspets)                   Stefan Knapp upphittare
J  Ljusdal 378:1   Gravfält            Fornlämning                                     Osäkert om det är gravfält

Utförligare information finns på www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/

Lärare vid Välje skola

I vår skolrote var bl a korpral Lång och Jonsson i Vattuvalla utsedda att sköta undervisningen i början.

 

1869    Första utexaminerade läraren kommer till Välje. Hon hette Anna Spets och hade småskollärarexamen.
1872-1873 Karl Alfred Lindblom 1832-03-29 (Ljusdal AI:20b sid 316)
1874-1879 Axel Viktor Kjellman 1844-06-14 (Ljusdal AI:20b sid 317, AI:21b sid 312 )
1879-1880 Anders Johan Hydén 1854-10-17 (Ljusdal AI:21b sid 308).. Första läraren med folkskollärarexamen.
1881-1907 Nils Häggblom 1847-12-28 (AI:22b sid 311, AI:23c s 607 o AIIa:1c s 842). Slutade av hälsoskäl. Kolla AI:23c
1908- 1913 Ernst Ludvig Holmén 1882-10-28 (Ljusdal AIIa:1c s 842)
Elin Teodora Berg 1879-11-15 (AIIa:1c s 842);
1909-1913 Olivia Johansson Wahlgren 1876-08-17 (AIIa:1c s 842 o s 837)
1913-1919 Sven Olof Hammarkvist 1887-01-31 (AIIa:2c s 838). Senare lärare i Ljusdal och överlärare i Ljusdals köpings skoldistrikt från 1932.
1913-1929 Anna Elisabet Torstenson 1887-05-21 (AIIa:2c s 838)
1920-1928 Anders Robert Hansson 1894-03-22 (AIIa:2c s 838)
1926-1929 Axel Teodor Karlsson;
1929 – ~ 1965 Gösta Englund;
1929-1956 ? Signe Englund f Persson;
1931- ~1965 Signe Danielsson f Ullberg;
1954 vt Miriam Klang f Öberg;
1954 – ? Torulf Johansson
1956- ?   Kerstin Djerf f Kämpe
? -?    Jan Jonsson,

Flera lärare har funnits kortare och längre tider, bl a som vikarier under kriget. Man ville helst ha manliga lärare eftersom de även skulle hålla söndagsandakt.

Roteskolläraren A V Kjellman dömdes 1879 till fängelse i 8 månader och att mista medborgerligt förtroende i två år. Han varnades också av pastor för oenighet i äktenskapet.