Hantverk och industri

Hantverk och småföretag

Anders Åsberg hade från tidigt 1900-tal en verkstad vid ån. Han gjorde skidor, lagade klockor, gjorde förstoringar av porträtt mm och betraktades som en tusenkonstnär. Han hade också en egen kraftstation. Åsberg avled i slutet av 1940-talet.

En såg driven av en bjuråkersbo fanns på Hobacken, under 1930-talet. Där sågade Per Börser sjunktimmer åt skogsbolaget vissa perioder.

Kring sekelskiftet 1900 byggde Börs-Olle d ä bryggeri.

Elin Persson rengör damejeanner för svagdricka vid Hennans bryggeri 

En bakstuga fanns på Solbacka. Bl.a. ”Trygga-Brita” och Anna Isberg bakade på beställning.

Rune Bergman hade smidesverkstad från mitten av 1950-talet till slutet av 1960-talet.

Skräddare Eng bodde på Lövnäset kring 1930 och Elsa Gustavsson sydde hemma under 1940-talet.

Gunnar Matsson hade cykelverkstad på 1950-talet.

Adolf von Wachenfeldt hade skomakeri från mitten av 1950–talet till 1980. På lördagarna var han dessutom frisör.

Hårfrisering fanns i byn från 1935 och 25 år framåt.

Industrier

Bergmans Verkstad 20160727_152653

Torparen Anders Bergman (se också Hennan-bor) från Järvsö kom till Välje 1883. Han startade en smedja, då skogsavverkningarna i bygden hade börjat och man behövde redskap och verktyg. Då Bergman fick patent på en timmersax blev hans verkstad känd vida omkring. Antalet timmersaxar som under årens lopp tillverkats vid Bergmans uppskattas till uppemot 400 000 stycken. Man tillverkade dessutom timmerkälkar för skogsdrivningarna, snöplogar, sten– och stubbrytare, lyftkranar och den egna patenterade släpräfsan.

Vid ån anlades också snickeri, såg, kvarn och 1902 en kraftstation som inte bara försåg den egna anläggningen med elström utan också levererade ström till övriga bybor. Med tiden moderniserades kraftstationen och 1952 bytte man till växelström, en teknik som medförde att även de som bodde längst bort fick full spänning.

Vid vägen utanför den byggnad som inrymde den sista delen av Bergmans finns denna skulptur med Anders Bergmans uppfinningar.

Text på Bergmans monumentet i Hennan

Förutom verkstadsföretaget hade Bergman även jordbruk. Han anställde folk för att driva det hela och det berättas att man ibland var tjugofemtalet personer runt matbordet i Bergmans kök.

1926 överlät grundaren företaget till sina fyra söner, som bildade Bröderna Bergmans AB. Företaget drevs senare av en tredje generation Bergman, Bergmans Verkstads AB.

Som mest hade man ett tjugotal personer anställda. Man byggde ny verkstad och flyttade in i nya lokaler 1959. Gamla verkstaden användes till en del, men den brann ner 1969.

 

Texten på minnesplattan syns till höger.

Här är den lokal där Bergmans bedrev sin verksamhet de sista åren.

 

 

 

 

Företag idag

Wallbergs Åkeri i Hennan AB (Wallbergs)

ingår numera i koncernen Branta AB tillsammans med Dimstone AB och Ljusdals Smide AB.

Företaget är främst verksamt i Bränta, Ljusdal och har sedan 1994 sysslat med bergkrossning med tillhörande sprängning (2000 ton/dag). Man har också eget mobilt testlabb för att analysera den färdiga produkten. Sedan 2005 har bioenergi stått på programmet, mest genom att man krossar stubbar och spillvirke till flis med hjälp av en  fliskross med 1000 hkr motor. Företaget utför alla slags markarbeten och framställer också anläggningsjord av rötslam blandat med bark, flis och hästgödsel. Det flyttas efter 1 år och får eftermogna i 3 år. Maskin– och fordonsparken underhålls och repareras i egen verkstad. För energiområdet uthyrs maskiner och elverk.

Q-plast  

Företaget sysslar med formsprutning. Plastgranulat smälts ned och under tryck pressas plasten in i ett verktyg som är unikt för varje enskild detalj, t ex hållare för id-kort och etuier för förvaring av diamantslipstift och titanskruvar som tandläkare använder. Kunderna finns inom elektronikbranschen och dentalindustrin.

Maskinerna för formsprutning står uppradade längs ena väggen i fabrikslokalen. I en annan del av lokalen finns maskiner för vakuumformning, maskiner där plastfolier med hjälp av olika verktyg under värme och vakuum skapar formar för att gjuta temporära tandkronor.

 

Det går alldeles utmärkt att driva företag i Hennan, menar Peter Holmberg. Logistiken fungerar väl, trots att verksamheten ligger långt från större orter.

 

RFSU AB

I den nedlagda skolan finns nuDSCN0029 (2) Nordens största kondomfabrik. Där har tillverkats och testats över en miljard kondomer sedan Centri Gummifabrik AB startade verksamheten 1976. Varje år tillverkas cirka 50 miljoner kondomer varav 60 procent exporteras till resten av världen. Fabriken i Hennan är den enda i Europa med ett eget ackrediterat laboratorium för testning av kondomer. 1991 köpte RFSU AB fabrik, maskinpark och övrig utrustning och driver sedan dess verksamheten.

Andra företag som är registrerade i eller har verksamhet i Hennan är

Hennans Grävtjänst

Hennans Grävtjänst grundades 1996 av Pär Nordström.  Företaget har bred yrkeskunskap inom  grävmaskinsarbeten, snöröjning, smidesarbeten, markplanering, röjning och skogs / parkarbeten. Egen smidesverkstad och en omfattande maskinpark finns i Hennan.

Följande företag och ett tiotal privatpersoner finns i olika förteckningar angivna som företag i Hennan: 

Fredrik Johansson’s Gräv O Flytt, Hennan Smultronvägen 14, 827 75 RAMSJÖ Mark- och grundarbeten. Entreprenad inom grävning och transporter avseende att utföra mindre grävjobb såsom skogsdikning, mindre markarbeten. Transporter av mindre maskiner, grus, matjord samt därmed förenlig verksamhet.

Entreprenad Lennart Andersson, Aspviksvägen 8, 827 75 RAMSJÖ. Gräventreprenader, mark– och grundarbeten

Johan Nordströms Gräv & Entreprenad AB, Cafevägen 12, 827 75RAMSJÖ. Bolaget ska bedriva grävmaskinentreprenad, uthyrning av maskiner och personal, byggnadsentreprenad, svets-, smide- och reparationsverkstad samt därmed förenlig verksamhet.

LEJOSS AB, Aspviksvägen 10, 827 75 RAMSJÖ. Bolaget skall bedriva handel med entreprenadmaskiner inom gräv och schakt samt utföra reparationer, service och entreprenad- verksamhet i anslutning härtill, bedriva fiskodling och personaluthyrning, bedriva sömnadsverksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Erikssons Bygg & Transport, Hennan Storsjövägen 8, 827 75 RAMSJÖ. Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik.

Tryggs Snickeri, Hennan Smultronvägen 14, 827 75 RAMSJÖ. Tillverkning av möbler

Konsthantverk

Här kommer jag att presentera några nu och tidigare aktiva personer som skapat föremål som gläder andra. Även foton och målningar platsar här,  t ex finns en bildskatt skapad av Swen Wallin och hans svärfar Anders Åsberg.

Hans Göran, HG, Hansson, som har ägnat sej åt motorsågssnideri i många år, säger: ”Det roliga med att skulptera med motorsåg är att varje ny träskulptur inte blir den andra lik. Jag skapar olika skulpturer beroende på var och hur de ska exponeras.” HG har en stil på sina verk som är unik inom motorsågssnideri.  Han skapar de flesta av sina träskulpturer hemma men är också representerad på andra ställen i Sverige. HG började snida gubbar med kniv men  tycker att större formatet är intressantare. Han deltar inte på marknader men gärna på mässor  och har varit på sådana både i Oslo och Sydsverige.

Klicka här om du vill läsa mer:

http://www.motorsågssnidaren.se