Bygemenskap

Kyrkor och samfund

Några frireligiösa församlingar har inte funnits i byn. Och det finns inte heller idag. Däremot finns det några  i Ljusdals kommun.

På den tiden när Bolags-Anders for omkring och höll möten och frälste folk försökte han även i Hennan. Intresset var dåligt och han lär ha yttrat: ”I Hennan finns det många syndare, stora syndare men snälla syndare”.  Han hette Anders Jonsson och föddes 1904 i Tranviken, bodde senare i Forsa, Stocksbo och Sandvik. Bolags-Anders var resepredikant inom den frireligiösa rörelsen, bl a Maranata, och dog 1982 i Hedemora. Litet mer finns att läsa om honom under fliken ”Hennanbor”.

Frälsningsarmén i Ljusdal höll ibland möten i Folkets Hus eller någon gång i den gamla skolan.

Statskyrkans gudstjänster hölls i skolan. Prästen reste från Ljusdal några söndagskvällar varje år för att ha gudstjänst. Han kom också till julottan om väglaget tillät. Som lokal användes den största skolsalen i den gamla skolan. Där fanns en särskild tredelad väggtavla som kunde sättas upp tillfälligt. Den var målad i milt lila färg och försedd med kristna symboler. Skolans största orgel fanns i den lokalen och psalmerna spelades oftast av Ester Wallin.

Då skolan lades ner byggde Svenska kyrkan Väljegården 1976 för att den skulle användas i olika sammanhang, från bönemöten och församlingssammankomster till bröllops- och födelsedagsfester. Gården skulle också kunna användas som vävstuga och för olika hobbygrupper. Den såldes senare till byarådet för ett symboliskt belopp.

Svenska kyrkan i Ljusdal-Ramsjö församling anordnar ett par gudstjänster varje år i Väljegården, oftast vid advent eller jul.

20160728_085718

Fackliga och politiska föreningar
Socialdemokraternas arbetarekommun bildades 1924, kvinnoklubb fanns 1938 till slutet av 1960-talet och ungdomsklubb fanns till in på 1950-talet.

Omkring 1917 bildades den första fackföreningen i Hennan. Den var ansluten till Sågverksindustriarbetarförbundet och möjligen inspirerad av konsumföreståndaren Kymmer Johan Danielssons bror Olof, som från Gävle rest runt i Norrland och startat fackföreningar inom Svenska sågverks– och brädgårdsarbetareförbundet – senare Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet. Hennan-avdelningen övergick 1922 till Skogs– och Flottningsarbetarförbundet.

Syndikalisternas fackförening LS (Lokala Samorganisationen) hade också en avdelning i Hennan.

Fackföreningarna har centraliserat sin verksamhet och arbetsplatsspecifika klubbar saknas på såväl arbetar- som tjänstemannasidan. Medlemmar finns i bl a  Unionen, Kommunal och IF Metall. Även de flesta politiska föreningar har centraliserat sin verksamhet till andra orter i kommunen, i regel Ljusdal.

Resultatet för de olika partierna i Ramsjö- Hennans valkrets vid 2014 års val till kommunfullmäktige i Ljusdal framgår av bilden till vänster. (Källa Valmyndigheten)

Utöver de vanliga partierna deltog det 2006 ur socialdemokraterna utbrutna lokala partiet Socialradikala Demokraterna (SocD). Trots att man fått mer än en femtedel av rösterna innebar det en kraftig nergång från det förra valet. I hela kommunen hade partiet drygt 4 % av rösterna.Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är EU-val-2019-Hennan-Ramsjö-andel.png

Resultatet 2018 i samma valkrets blev enligt Valmyndigheten som bilden här bredvid visar. Mandatfördelningen i kommunen är hämtad från Ljusdals kommuns hemsida. ”Övriga partier” i kommunalvalet omfattar Demokratisk rättvisa med 12,18 procent av rösterna och Landsbygdspartiet med 3,05 %.

Nykterhetsföreningar

IOGT-logen ”Ljus på höjden, Hennan” bildades 1883 med skollärare Häggblom som en av ledarna. Då många medlemmar kom från Bäckan  hade man möteslokal där, innan man byggde egen samlingslokal, som senare brann. Börs Olle d. ä. gjorde i ordning ”lokalen” i Strivik där logen brukade ha sina möten och andra sammankomster. Senare höll man till på Folkets Hus. Ännu en IOGT-loge (Hennans ljusning) fanns 1917-1947. För skolbarnen bildades ungdomslogen ”Skogens Ros” 1940 och den fanns i varje fall till 1969. Ungdomslogen anordnade under många år byns stora luciafest strax före jul.

TO- (Templarorden) templet Syskonringen bildades 1907 och det fanns kvar till 1915.

Tonårsklubb 20 bildades 1962 men det är tveksamt hur länge den överlevde eftersom det bara finns ett protokoll sparat hos Arkiv Gävleborg.

Sång, musik och teater

En sångkör under ledning av folkskolläraren Gösta Englund startade under senare hälften av 1940-talet. Under 1960-talet fanns en sångkör som leddes av Anders Ögren.

Musikkapellet ”Carmento” bildades 1938 med musiker från Välje. Tio år senare  döpte man om kapellet till ”Väljepojkarna”. Spelmännen har varierat under årens lopp men kapellet förekom in på 1980-talet, trots att ingen”Välje-pojk” längre fanns med som musiker.

I början av 1930-talet fanns en teatergrupp.

Idrott och sport       

Hennans skytteförening bildades omkring 1890. Föreningen byggde skyttepaviljong och dansbana vid ån. Jaktskytteklubben bildades 1975.

Hennans IK bildades 1933. Hennans IK medlemsnålAktiviteterna var i huvudsak skidor och fotboll.

Flera bra skidåkare fanns redan på 1930-talet. På 1950-talet kom föreningens genom tiderna bästa skidåkare, Britt Strandberg. Hon vann flera DM för HIK och blev svensk mästare och olympisk guldmedaljör i stafett.

När fotbollen startade på 1930-talet spelade man matcher mellan lag från de olika byarna till slutet av 1950-talet. Fotbollsplan bröts i Strivik 1942. Gräsplanen var klar 1958. HIK hade under 1960-talets första hälft ett lag i toppen av div V. Pojkfotboll har funnits i olika omgångar. Man återupptog ungdomsfotbollen 1970 och höll på i 3 år.

Ett ishockeylag bildades 1963. Laget var med i seriespel 1964-65.hockeylaget

Bakre raden fr v: Lennart Eng, Sven Stockzell, Hans Knapp, Bosse Thor, Lennart Sköld, Roger Andersson, Bertil Persson, Lars-Göran Svensson, Roger Edäng, Curt Frisk. Främre raden fr v: Svante Forsman, Georg Johansson, Roger Johansson, Knut Johansson, Jan Löfström, Stig-Åke Halvarsson. Laget hade flera spelare men de saknas här på bilden.

HIK fick dansbanan och paviljongen som gåva av skytteföreningen. Man byggde en 001ny servering och reparerade dansbanan. Vid återinvigningen 1952 samlade Calle Jularbo en rekordpublik på ca 800 personer.

HIK har även byggt ett elljusspår. Detta var klart 1971 och går runt på Väljemon.

Bilden från 1951 visar hur festplatsen såg ut strax före invigningen.

Välje biblioteksförening var i varje fall aktiv i början av 1900-talet.   I en resolution från februari 1914 avslog Konungens befallningshavande i Gävle en ansökan om statsbidrag till verksamheten som insänts av föreningens ordförande jägmästaren A F Öfverholm med motiveringen att den byggde på en förordning som inte längre gällde för folkbiblioteken. 1913 köptes 85 böcker av varierande slag in för 108 kronor, Hela bokbeståndet var då 321 exemplar och inte mindre än 1003 hemlån gjordes. Folkskolläraren S Hammarqvist var bibliotekarie. Alla dokument finns scannade här:

Försäkringsmaterial

Välje biblioteksförening statsbidrag

Välje skolas idrottsförening: Bildades 1934. Man utövade fri idrott. För de 20 medlemmarna betalades en årsavgift på 2 kronor till Riksidrottsförbundet.

Modellflygklubben Silvervingarna: Bildades ungefär 1945. Under Gösta Englunds ledning byggde vi skolpojkar på regelbundna träffar i skolans lokaler modellsegelflygplanet KSAK-1 Vargen som var standard för nybörjare. Några tävlingar eller annan utåtriktad verksamhet förekom inte. Klubben förde inga protokoll och överlevde bara några få år.

Dagens föreningsliv: Elljusspåret fungerar fortfarande. Det anordnas matcher i både ishockey och fotboll, men numera utan att lagen ingår i något seriesystem.     

Jakt och fiske

Jakten har i alla tider varit viktig för Hennan-borna både för att skapa ett matförråd och som avkoppling från annat hårt arbete. På bolagsskogarna förekom även jakt som representation, riktad till de högre samhällsklasserna. Tidigare var jakten reglerad av bolagets egna bestämmelser och kontrollerades av skogvaktarna. Privata initiativ (tjuvjakt på älg) förekom inte sällan förr; många jagade för sitt uppehälle, andra för att få spänning i tillvaron.

På bilden har Alvar Björk och Rune Eng just fällt en älg  Foto: Jan Eng

Man undrar hur det var ställt med säkerheten förr:  Jag minns att min mamma, som var lärare i klass 3-4 i Välje skola, berättade att hon en dag blev tillfrågad av en elev om han kunde få ledigt ett par dagar. Orsaken var att han skulle ut på älgjakt. ”Jag måste hôlla i bössa åt moffar då han ska skjuta, för han sir int´ nå´” !

Paus under jakten efter Selbergsvägen som går från Trotvall till Brännås  Foto: Jan Eng

Idag samverkar jägarna i jaktvårdsområden som verkar för rikliga och goda tillfällen för jakt genom att följa viltstammens utveckling och vidta de åtgärder som krävs. Jägarna ska också dela med sej av sina kunskaper och värderingar till ungdomar så att jakten som fädernearv kan leva vidare. För Hennans del är det Jägareförbundet Ljusdal-Ramsjö-Järvsö som är aktuellt. Nu jagar man främst älg, men rådjursstammen ökar samtidigt som räv och tjäder minskar. Björn och andra rovdjur jagas normalt inte.  

Fisket ansågs nog förr av många att vara helt fritt och tillgängligt för alla. För min egen del gällde mest kikmete efter abborre från Ol-Ols tvättbrygga och i flottningsbåtarnas båthus i Sörvälje. Någon gång kunde man sträcka sej till att ro drag på Alsjön eller Sänningssjön, och litet vinterfiske blev det väl också. Men då vi skulle pröva att klubba lake på ”Grunna” dög det inte med bandyklubbor. Men visst fick en del fisk – det hände emellanåt att skolbarn kom hem med en isgädda som drygade ut krigsårens knappa kost.

Alrik Danielsson provar isfiske på 1950-talet

Fiske idag: Det finns fiskevårdsområdesföreningar i både L20160728_103657-2jusdal och Ramsjö som uträttar storverk när det gäller att återskapa lekvatten för öring i vattnen runt Hennan. Tyvärr verkar det som om tjuvfiskare har hittat dit också.

Skylten här bredvid står vid ”Herrgårn” och har texten ”För att rädda öringstammen har Ljusdals FVO beslutat införa NÄTFÖRBUD; ÖRINGSFÖRBUD (all öring ska ovillkorligen återutsättas); TROLLINGFÖRBUD. Obs! Läs på www.ljusdalsfvo.se för fullständig information.”

En skylt på sex språk säger att fiske endast får ske med giltigt fiskekort. Sådana finns lättillgängliga på många platser, i Hennan finns en automat på campingen.

I närmaste vattnen finns det abborre, gädda, harr, öring och sik. Naturligtvis finns det restriktioner för vilka redskap man får använda, hur många och hur stora fiskar som får fångas.

Det har hänt en del med fiskevattnen i Hennan-trakten den senaste tiden genom att en biotoprestaurering genomförts i Väljeån (se sid 43). För att stammen av Storsjö-öring ska bli livskraftig är det fiskeförbud i Väljeån.

Det är problem med vattenföringen som regleras med dammen vid Cafévägen i Hennan och ny vattendom kommer inte förrän om ca 10 år. Möjligen kan det hända någonting tidigare eftersom det finns planer på att göra ett omlöp (fiskväg som anläggs för att tillåta fisk att passera ett vandringshinder) runt dammen så att öringen kan ta sig ut i Hennansjön.

En överenskommelse har träffats med Ramsjö FVOF att man får fiska i hela sjöarna Hennan, Bursen och Örasjön som annars är delade.

Det krävs ett fiskekort för att fiska i fiskevårdsområdets samtliga vatten, även om det aktuella vattnet inte finns  med på föreningens lista.

Vattenreglering, dammar och flottledsrensningar har stor inverkan på framför allt strömlevande fiskarter och deras möjlighet att vandra i vattendragen. Detta kan på sikt leda till att arter dör ut. Ålen kan inte vandra förbi dammar och turbiner. Andra arter som skadas av reglering är t ex lax och öring.

Ljusdals Energi AB lät 2015 genomföra en biotoprestaurering av Väljeån för att återställa den till en mer naturlig å med variationsrika strömvattenmiljöer med  lek- och uppväxtområden för olika arter, en av dem är vandringsöringen från Storsjön. Genom åtgärden har hela vattendraget återställts till en naturlig strömvattenmiljö, mer som den var innan olika mänskliga åtgärder som rensningar och bygge av dammar och ledarmar vidtog. Samtidigt anpassades biotopen till en minivattenföring på 1 –1,5 m³/s.

Följande separata åtgärdsområden ingick:

Övre strömmen börjar vid regleringsdammen i Hennansjöns utlopp och är 430 m lång. Höga ledarmskonstruktioner och strandstenkistor revs. Två rejäla lekbottnar och leknackar anlades.

 Bergmansströmmen är 330 m lång och i den övre delen har det suttit en damm som tidigare rivits och man har återskapat en naturlig strömvattenmiljö. Den gavs ett naturligare utseende genom att man rensade ett tidigare fall. Även här byggdes en leknacke.

Kortströmmen är bara 70 m lång och ligger mellan två djupa och lugnflytande partier. Upprensat material återfördes till åfåran som nu har en större variation.

 Nedre strömmen är den längsta, 800 m, och mest variationsrika delen av åtgärderna. En tidigare avsnörd sidofåra öppnades upp och vattenfylldes. Mycket stenmaterial återfördes.

Genom åtgärderna har man återskapat förutsättningar för strömvattenlevande växter och djur. Det har bl a gjort att uppvandrande öringar åter igen leker på flera platser i ån vilket på sikt också ökar förutsättningarna för rekryteringen av den värdefulla storväxta öringsstammen som finns i Storsjön och nedströms liggande sjöar och vattendrag.

Utfiskning. Ordet utfiskning kan ibland betyda medveten sanering av fiskevatten, ibland innebär det utrotning av vissa arter genom överfiskning.

Det finns alltid risk för utfiskning/utrotning av vissa arter om de konsekvent fångas utan hänsyn till hur mycket fisketryck arten tål i det specifika vattnet. För att motverka detta kan man t ex föreskriva att bara fiskar större än ett visst minimått får tas upp. Maximal mängd fisk per dag kan också vara ett mått.

Tillståndet för fiskar i hav och vid kust varierar mycket på grund av för hårt fiske, särskilt torsk och plattfiskar. Bestånden av sill/strömming och skarpsill är med få undantag livskraftiga. Sedan 1970-talet har bestånden av sötvattensarter ökat i Östersjön medan bestånden av saltvattensarter minskat. Abborre, strömming och mört är de vanligaste arterna och deras bestånd är relativt stabila. Fångsterna av flundra och gös har varit relativt låga de senaste åren. Sikfångsten har ökat något.

Sötvattnens naturgivna förutsättningar och effekter av mänskliga aktiviteter varierar både lokalt i olika delar av vattensystemen och mer storregionalt mellan olika delar av landet.

Andra föreningar och privata initiativ

Under 1920-30-talen fanns en syförening. Denna bidrog varje sommar ekonomiskt till att 3 barn från byn fick möjlighet att vistas på koloni vid Onsängsgården.

En fredsförening bildades på 1920-talet, men eftersom man trodde ”aldrig mera krig” självdog den.

Hennans byggnadsförening u p a bildades 1936. Teckningslistor cirkulerafolkets-husde där man fick anteckna sej för ett antal dagsverken, materialbidrag eller kontanta bidrag och Folkets Hus invigdes på hösten samma år. Biografen hade till början av 1960-talet två föreställningar per vecka. Ett bibliotek fanns i övervåningen.

Folkets hus 2016

Väljescouter i Lövaviken

En scoutavdelning fanns i Välje  under 1940- och 1950-talen. Den bestod av både flickor och pojkar, vilket på den tiden var ovanligt. Flertalet var flickscouter. Då jag själv invigdes vid en högtidlighet, som leddes av en komminister från Ljusdals-kåren, var jag ensam nybliven pojkscout. Mycket av verksamheten bedrevs utomhus eller i skolan. Jag blev intresserad av scouting då jag under ett par veckors isolering på epidemisjukhuset i Ljusdal genom fönstret såg scouter livligt sysselsatta ute i naturen. En släkting gav mej också boken ”Scouting for Boys” – litet väl tidigt eftersom jag bara gick i första klassen. Vi deltog också i ett scoutläger vid Växnan i Måga, men då vädret blev uruselt var man tvungen att bryta i förtid. Eftersom det inte gick att åka hem så snabbt fick jag bo en natt i komministergården. Scoutledare var bl a Torsten Englund, Lilly Björkbom och Signe Englund.

Övre bilden visar hela gänget på cykelhajk i Englunds stuga Lövaviken. På den nedre är jag 1947 klar att åka på läger i Måga. Väl utrustad med tält, sovsäck och packning i cykelväskor.

Hemvärn fanns under kriget, även lottor uppdelade i unglottor och äldre lottor.

Pensionärsföreningen (PRO) bildades 1956 och har sammankomster i Väljegården.

I början av 1920-talet började Otto von Wachenfeldt att ordna julfest, detta fortsatte sedan Axel von Wachenfeldt med till in på 50-talet. Festerna hölls från början i skolan och senare i Folkets Hus. De finansierades genom insamlingar i byn.

Konsum anordnade sommarfest. Från början i ett lövat magasin bakom Konsum och senare på dansbanan.

Dagens föreningsliv:scoutloggaNärmaste scoutavdelning finns i Ljusdal.

logo-proPRO Hennan har idag en omfattande verksamhet. Vid campingen har man byggt en boulebana som är flitigt använd och knappt räcker till. Kursen Från forntid till nutid i Hälsingland har samlat ett tiotal deltagare. Varje år ordnas julmarknad, julbord och surströmmingsskiva i Väljegården. Både korta och långa resor brukar det bli i PRO-regi. 

hv-loggaHemvärnet är helt omorganiserat. I Gävleborgsbataljonen ingår bl a 182. hemvärnsinsatskompaniet som omfattar tre insatsplutoner och kompanistab. I kompaniet ingår också MC-ordonnanser, sjukvårdare, stabsbiträden, signalister och fordonsförare. Pluton 1821 utgår från Hudiksvall och svarar för Norra Hälsingland.  

Byggnadsföreningen äger och förvaltar Folkets hus, där man kan hyra lokal för egna fester och andra arrangemang. Det finns möjlighet att anordna träning, teater och andra aktiviteter.

Byarådet äger Väljegården och campingplatsen med minigolfbana, bad- och båtbryggor, sandstrand och vattenrustchbana. Under säsongen anordnas bl a visaftnar och grillkvällar.