Allmänt om Hennan -hembygd i Hälsingland

Hennan är en by  med ett par hundra invånare som ligger i nordvästra Hälsingland, Ljusdals kommun, längs väg 83 och norra stambanan mellan Ljusdal och Ånge.Hälsingekarta namn

Det har inte varit möjligt att hitta fotografen till alla bilder – en hel del är tagna ur mitt eget album och många av dem har jag själv fotograferat med början 1947 – andra har jag fått från andra fotografer eller ur andras album. Skulle någon anse att jag publicerar någon bild utan rätt, kommer jag efter uppmaning att ta bort den från sidorna.

På den här sidan skriver jag om min hembygd som jag bara besökt som hastigast några gånger under åren 1960  – 2015. Mycket bygger på skriften ”Hennan förr och nu” som utkom omkring 1990. Den finns dels scannad, dels i min avskrift i omstuvat skick (”del 1”) under egen flik här. Annat har jag snappat upp vid diskussioner med Hennan-bor och på olika sidor på nätet. Viss information kommer från församlingsböcker och militära rullor. Jag har 2015 – 2016 sökt och sammanställt material och fortsätter för att få en bättre bild av samhället idag och även komplettera och rätta tidigare inlägg. I samband med en träff i Hennan 2017 då jag visade bilder och berättade fick jag också en hel del information. Flera av fotografierna på byggnaderna tog jag somrarna 2019 och 2020. Där det varit möjligt har jag försökt styrka uppgifterna genom att titta i originalhandlingar eller genom intervjuer. Jag har också kontaktat en del berörda företag,  myndigheter och organisationer för att få en bild av det aktuella läget.  Det betyder att jag har ett utförligare underlag, delvis i pappersform.  Den avser jag inte att lägga ut på nätet, däremot kommer mycket att finnas tillgängligt som filer länkade från de olika flikarna eller publicerat under fliken ”Utförliga uppgifter”.

Den som tittar på sidorna i en ”läsplatta” eller mobil upptäcker snart att materialet inte är anpassat för sådana skärmar och att det blir en hel del felaktigheter i radbrytningar och i synnerhet i tabeller, men jag har valt att inte lägga tid på att rätta till sådant.

Jag tar tacksamt emot synpunkter och uppgifter om Hennans utveckling. Gärna på info@hennanfakta.se. Kanske svarar jag inte direkt på dina kommentarer, men jag ska titta på den adressen med jämna mellanrum. Du som söker information om Hennan kan också ha nytta och nöje av att titta på Facebook-gruppen Hennan – bilder och minnen.

Dear reader, I will appreciate comments and corrections of what I have written, but please only to info@hennanfakta.se. It will then be possible for me to change my text and at the same time assure that your comments in turn are correct. In case you have own memories from Hennan, please don´t hesitate to write them down and I will add them to the ”Berättelser”. It is then agreed that I may shorten or slightly modify the text. No advertisements will be accepted.

/ Jan Danielsson, själv född i Hennan 1935, nu boende i Kosta i Småland.