Karta

Jag har hittat en länk till en bra karta där fastighetsbeteckningarna är utsatta men inte gatunamnen: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html. Det går att skriva ut den om man använder skärmklippfunktionen.