”Ej säker” – varför det?

Den som öppnar hennanfakta.se får genast upp en varningssignal som säger att sidan inte är säker. Den som öppnar med https kan komma in, men går miste om alla illustrationer. Det beror troligen på min oförmåga att installera en säker sida, och jag har sagt upp abonnemanget. I stället för att lägga tid på att lära mej det säkra systemet och få det att fungera, har jag valt att arbeta med ”Hennan III”, som till stor del ägnas åt flottning och en beskrivning av bebyggelsen i Sörvälje och på Lövnäset. Tryckning bör kunna ske under senhösten 2020. Den kommer också att läggas ut här som pdf-fil så småningom, samtidigt som jag hoppas kunna samredigera alla tre manusen – Hennan- hembygd i Hälsingland, Hennan igen! och Hennan III – och få dem att passa in här. Någon fjärde del blir det säkert inte även om det finns uppslag, Dags för någon att ta över?