Efterhand gör jag en del uppdateringar i form av ändringar och tillägg. Bl a på sidorna om Bygemenskap (Välje biblioteksförening) och Hennan-bor (Swen Wallin och Britt Strandberg) har texten ändrats och nya bilder kommit till.