Karta

Jag har hittat en länk till en bra karta där fastighetsbeteckningarna är utsatta men inte gatunamnen: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html. Det går att skriva ut den om man använder skärmklippfunktionen.

Nu har jag bytt bild på valresultatet 2018 för Ramsjö-Hennan valkrets. Klicka på diagrammet om du tycker det är svårläst.

Under fliken Samhällsservice har jag lagt till en information om biblioteken idag.

Efterhand gör jag en del uppdateringar i form av ändringar och tillägg. Bl a på sidorna om Bygemenskap (Välje biblioteksförening) och Hennan-bor (Swen Wallin och Britt Strandberg) har texten ändrats och nya bilder kommit till.